نقاش ایرانی

إنَّ اللهَ جَمِیل، یُحِبُّ الجَمَالَ

خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد