نقاش ایرانی

۱ مطلب با موضوع «نقاشی نقاشان دیگر کشورها :: دیه گو وِلاسکِز» ثبت شده است

 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

دیگو رودریگز سیلوا ولاسکز ( وِلاسکِس)

هم با تلفظ ولاسکز دیدم هم با تلفظ ولاسکِس هر دو را نوشتم 

  • نقاش ایرانی